Nederlandse Stichting voor Modelfiguren - Modelfiguren

Nederlandse Stichting voor Modelfiguren

Ga naar de inhoud
De NSM
De Nederlandse Stichting voor Modelfiguren is opgericht in 1955. Het is hèt platform in Nederland voor modelbouwers, verzamelaars van en geinteresseerden in uiteenlopende soorten figuren.

Doelstelling van onze stichting is:  

De bevordering en verbreding van de kennis omtrent de toepassing van modelfiguren in de ruimste zin van het woord, met de culturele en militaire geschiedenis van Nederland als inspiratie.


ACTUEEL
Tussen "Oud" en "Nieuw"
 
2021 was een jaar dat weer sterk in het teken stond van de beperkingen vanwege het nog steeds aanwezige Coronavirus.
Weer was het niet verantwoord om onze halfjaarlijkse bijeenkomsten te houden, laat staan groots uit te pakken om ons jubileum te vieren.
Hopelijk betekent de vrij hoge vaccinatiegraad, dat we in 2022 een verdere normalisering tegemoet kunnen zien en weer eens als vanouds bij elkaar kunnen komen om ons over figuren te buigen.
Met de club ging het eigenlijk helemaal niet slecht het afgelopen jaar. Het aantal donateurs bleef stabiel, de verkoop van figuren was niet minder dan in de afgelopen jaren en voor het blad kwam meer kopij binnen dan er plaatsingsruimte is.
Ook weten donateurs elkaar op andere manieren nu beter te vinden. Zo is er een levendig onderling mailverkeer met vragen of opmerkingen en worden foto's van voltooide figuren via WhatsApp uitgewisseld.
Wij zien 2022 dan ook met vertrouwen tegemoet !
In de webshop zijn volop figuren te vinden en aan nieuwe Bataven wordt had gewerkt.

Laat maar zien die figuren
Om toch een idee te krijgen waar anderen mee bezig zijn vragen we onze leden om voor het volgende nummer van de TTR foto's op te sturen van door hen beschilderde figuren uit de serie "vredesmissies" of "Bataafse republiek".
Wees daarbij vooral niet te bescheiden. Het hoeft echt geen museumkwaliteit te zijn.
Stuur uw foto's naar info @ modelfiguren .nl  
Onze figurenshop

Gaf de NSM in de eerste 40 jaar van haar bestaan uitsluitend platte figuren uit. De laatste jaren zijn ronde figuren ook steeds meer onderdeel van haar collectie gaan uitmaken. In onze shop kunt u dan ook heel veel platte en ronde (of driedimensionale) figuren tegenkomen. Rode draad is dat ze altijd 'iets' met de Nederlandse cultuur en geschiedenis te maken hebben.
En let op: de prijzen staan bij alle figuren vermeld. Leden van de NSM ontvangen 15% korting op platte figuren en maar liefst 25% korting op onze ronde figuren. Het lidmaatschap heb je er dus zo uit. Ga hier naar onze webshop>>
Geef je op voor onze nieuwsbrief
Terug naar de inhoud