Disclaimer - Modelfiguren

Nederlandse Stichting voor Modelfiguren

Ga naar de inhoud
Privacy en Disclaimer

Cookies
Wij maken op deze website in beperkte mate gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Privacy
Als zich opgeeft als lid van de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren en/of voor de ontvangst van onze digitale nieuwsbrief worden uw gegevens alleen voor deze doeleinden gebruikt. Ze worden niet aan derden verstrekt noch in voor anderen toegankelijke databases opgeslagen. Bij aankoop van goederen worden uw gegevens alleen en eenmalig gebruikt voor versturen factuur en verzenden bestelde materialen.

Disclaimer
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten a.g.v. type of programmeerfouten zijn niet bindend in de overeenkomsten die u met de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren sluit, waaronder ook de aankoop van producten.
De Nederlandse Stichting voor Modelfiguren streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  De Nederlandse Stichting voor Modelfiguren  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.


Geef je op voor onze nieuwsbrief
Terug naar de inhoud